Projekty

Fundacja PRZYSTAŃ realizuje kilka projektów dofinansowywanych z różnych źródeł, między innymi:

  • Sieć Oparcia Społecznego (SOS) – projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.
  • Razem w samodzielność – projekt współfinansowany ze środków otrzymanych z miasta Słupsk pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Razem w samodzielność! – projekt realizowany w ramach akcji charytatywnej “Reklama dzieciom 2021”, współfinansowany ze środków Telewizji Polskiej S.A.
  • Krok Naprzód – projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta Słupska.
  • Przystań Do Nas –  projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku.
  • Kobiety Kobietom – projekt dofinansowany w ramach Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY.
  • Razem – Łatwiej zadanie finansowane jest z budżetu Miasta Słupska, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
  • Standardy ochrony dzieci w Fundacji PRZYSTAŃ