Rada

Rada Fundacji

Władysława Hanuszewicz –  Przewodnicząca Rady Fundacji

Barbara Łakomiec – Członek Rady Fundacji

Jolanta Bulera – Nosal Członek Rady Fundacji

Magdalena Danielewicz – Kuczyńska Członek Rady Fundacji

Teresa Łazińska – Członek Rady Fundacji