Zarząd

Zarząd Fundacji

Zofia Stodoła

Założycielka i Prezeska Fundacji

Elżbieta Wróbel

Wiceprezeska Fundacji

Jolanta Książek

Członek Zarządu Fundacji