Sieć Oparcia Społecznego

SIEĆ OPARCIA SPOŁECZNEGO (SOS)

Fundacja PRZYSTAŃ z siedzibą w  Słupsku   w partnerstwie z Powiatem Słupskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku realizuje   projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Poddziałanie 06.02.02. Rozwój usług społecznych.

Program nosi tytuł Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”.

Realizując projekt roboczo mówimy o nim „SOS”  od pierwszych liter tytułu „Sieć Oparcia Społecznego”   i skrót ten w pełni oddaje jego celowość i konieczność realizacji. Bez projektu, podopieczni fundacji,  osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem mogliby bez końca wołać „SOS!” a pomoc i tak by do nich nie dotarła.  Projekt dał im szansę na nowe życie,  na prace, na usamodzielnienie, na rozwój, na normalność.

W ramach projektu niepełnosprawni intelektualnie (ON) w stopniu umiarkowanym i znacznym, osoby z autyzmem, Aspergerem, z zespołem Downa oraz poruszający się na wózkach inwalidzkich, (60 ON) wraz ze swoimi opiekunami faktycznymi (20 OF ) korzystają ze wsparcia w ramach  utworzonego nowego miejsca świadczenia usług społecznych.  Fundacja  dodatkowo utworzyła przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnia osoby niepełnosprawne. W tej chwili jest zatrudnionych 21 osób. Żaden z nich, nie znalazłby zatrudnienia na otwartym rynku pracy.    Dopiero  projekt „SOS” –   6.2.2 pozwolił na zatrudnienie Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych i dał realną szansę na prace tym młodym niepełnosprawnym ludziom.  W ramach projektu mogą też korzystać  ze wsparcia psychologa, oligofrenopedagoga, cocha, biorą udział w różnego rodzaju warsztatach z zakresu funkcjonowania osobistego – uczą się robić zakupy, gotują, piorą, liczą pieniądze, doskonalą swoje umiejętności i przygotowują się do  samodzielnego życia. Spotykają się z prawnikiem, z komornikiem, lekarzem, uczą się pierwszej pomocy, uczą się radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.  W ramach projektu funkcjonuje pracownia ceramiczna – młodzież
i opiekunowie  tworzą rękodzieło.

Wszystkie zajęcia i spotkania prowadzone są w siedzibie fundacji przy ulicy Gdyńskiej 13a
w Słupsku, to budynek wyremontowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych przez fundację, środki  otrzymane z UE pozwoliły na  budowę tarasu, wymianę ogrodzenia, instalacje zabezpieczeń dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Z ewaluacji dotychczasowych działań projektowych   jasno wynika, że maja one bardzo duży wpływ na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Słupsku i powiecie Słupskim. 100% ON dzięki udziałowi w projekcie mogło zmienić swoje życie na lepsze, do tej pory  pozostawali w osamotnieniu w domach a teraz pracują, mają przyjaciół, spotykają się w świetlicy, biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i z nadzieją patrzą w swoją przyszłość.

Beneficjentami projektu są też rodzice i opiekunowie  osób niepełnosprawnych  – biorą udział w warsztatach, uczestniczą w spotkaniach  grupy wsparcia, otrzymują specjalistyczna pomoc indywidualną –   to dla nich jedyna szansa na oderwanie się od trosk opieki nad swoimi niepełnosprawnymi dorosłymi dziećmi.

Zarówno nasi podopieczni jak i ich rodzice bardzo często podkreślają radość z możliwości udziału w projekcie, czekali na  taką szanse  bardzo długo i teraz już nie wyobrażają sobie życia bez przystani.

Należy też powiedzieć, że informacja o realizacji naszego projektu „Sieć Oparcia Społecznego…” szybko dociera do środowiska osób z niepełnosprawnościami i ciągle zgłaszają się do nas osoby, które proszą o pomoc.  Nasze działania to pierwsze tego typu w Słupsku i zapotrzebowanie na taką formę pomocy jest bardzo duże.


___________________________________________________________________________

Informujemy, iż od dnia 30 listopada 2023 roku, mimo zakończenia projektu pn. „Sieć Oparcia Społecznego – spersonalizowane usługi społeczne katalizatorem rozwoju indywidualnego osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”, nadal deklarujemy  gotowość do realizacji usług społecznych w postaci utrzymaniu trwałości miejsca świadczenia usług społecznych oraz pomoc specjalistyczną (psychologiczną , pedagogiczną i prawną).